Lisätietoa tavara-arpajaisten luvanvaraisuudesta saa poliisin Internet-sivuilta. Sivuilla on myös tavara-arpajaislupahakemus.

Arpajaiset ovat luvanvaraisia, mutta täältä löytyy tietoa siitä, milloin lupaa ei tarvita. (Poliisi 2017.)

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011