Elintarvikkeet

Urheiluseurojen makkara- ja kioskimyynti ei vaadi ilmoitusta, ellei myyntiin liity elinkeinotoimintaa tai terveysriskiä, jolloin elintarvikkeiden myynnistä on tehtävä ilmoitus terveysviranomaiselle 14 vrk ennen tapahtumaa. (Evira 2017 & Elintarvikelaki 23/2006, 13. §.)

Tilapäinen anniskelulupa on tehtävä aluehallintovirastolle yli 1 kk ennen tapahtumaa. Anniskelulupaa ei yleensä saa perhe- tai urheilutapahtumaan. (Alkoholilaki 1143/94.)

Tarvittaessa ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä ja tarjoilusta löytyy täältä.

Tilapäisen anniskeluluvan lomakkeet löytyvät täältä.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011