Tapahtumajärjestäjä vastaa riittävästä ensiapuvalmiudesta, jonka voi tilata Suomen Punaiselta Ristiltä tai järjestää itse. Ensiapusuunnitelma on toimitettava yleisötapahtumailmoituksen liitteenä. Kainuun pelastuslaitos on määritellyt ensiapuvalmiuden minimivaatimukset tapahtuman koon ja luonteen mukaan (kts. alapuolella). Pelastusviranomainen ja ensihoidon vastuulääkäri arvioivat tapahtumakohtaisesti ensiapuvalmiuden riittävyyden. (Kainuun pelastuslaitos 2017.)

Ensiapusuunnitelma-lomake täytetään kaikista yli 2000 henkilön tapahtumista (Kainuun pelastuslaitos 2017).

200–2 000 henkilön tapahtumissa vaaditaan ensiapuvastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1 -kurssin tai vastaavan, ja muulla ensiapuhenkilöstöllä tulee olla riittävät ensiaputaidot. 200–2 000 henkilön tapahtumiin ei vaadita erillistä ensiapusuunnitelmaa, vaan pelastussuunnitelmassa kerrotaan ensiapuvalmiudesta. (Kainuun pelastuslaitos 2017.)

2 000–10 000 henkilön tapahtumissa vaaditaan ensiapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1 ja 2 -kurssit tai vastaavat, ja jolla on tapahtumien aikaista kokemusta ensiaputoiminnasta. Muulla ensiapuhenkilöstöllä tulee olla riittävät ensiaputaidot, ja heillä tulee myös olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. 2 000–10 000 henkilön tapahtumissa täytyy tehdä kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa. (Kainuun pelastuslaitos 2017.)

Yli 10 000 henkilön tapahtumissa täytyy olla nimetty ensiapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1, 2 ja 3 -kurssit tai vastaavat. Vaihtoehtona soveltuu vähintään EA 1 ja 2 -kurssit tai vastaavat sekä soveltuvan terveydenhuollon tai pelastustoimen koulutus. Ensiapujohtajalla täytyy olla lisäksi kokemusta suurten tapahtumien ensiaputoiminnan johtamisesta. Muulla ensiapuhenkilöstöllä täytyy olla riittävät ensiaputaidot, esimerkiksi EA 1 ja 2 -kurssit tai vastaavat, ja lisäksi heillä täytyy olla kokemusta tapahtumien ensiaputoiminnasta. (Kainuun pelastuslaitos 2017.)

Yli 10 000 henkilön tapahtumissa ensiavun järjestämisestä täytyy neuvotella alueen pelastusviranomaisen ja alueen ensihoidon vastuulääkärin kanssa, jotta tapahtuman aikainen yhteistyö sujuisi ongelmitta. Yli 10 000 henkilön tapahtumista tehdään kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään pelastussuunnitelmaan. Tapahtuman jälkeen ensiapuorganisaation johtaja toimittaa kirjallisen, ohjeiden mukaisen toimintaraportin ensihoidon vastuulääkärille. (Kainuun pelastuslaitos 2017.)

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011