Ilotulituslupa on haettava, jos tulitus tapahtuu muuna aikana kuin vuodenvaihteen sallittuna aikana. Ilotulitusilmoitus pelastuslaitokselle suositellaan tehtävän 14 vuorokautta, mutta viimeistään 5 vuorokautta, ennen ilotulitteiden käyttöä. Ilotulituslupa haetaan pelastuslaitokselta, kun kyseessä on ilotulitus yksityistilaisuudessa esim. juhlissa. Pelastuslaitos ilmoittaa luvasta poliisille ja hätäkeskukseen. (Kainuun pelastuslaitos 2017.)

Ilotulitusnäytöslupa tapahtumiin on haettava poliisilta viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilotulituslupa haetaan poliisilta, kun kyseessä on yleisötilaisuuden ilotulitusnäytös. Poliisi ilmoittaa luvasta pelastuslaitokselle ja hätäkeskukseen. (Kainuun pelastuslaitos 2017.) Ilotulitus vaatii myös maanomistajan luvan. Ilotulitusilmoituksella tulee ilmoittaa näytöksen paikka, tarkka ajankohta, millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää, ilotulitteiden varastointi ja säilytys näyttöpaikalla, suojaetäisyydet, varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi, vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa sekä näy-töksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen. (Poliisi 2017.)

Ilotulituslomakkeen poliisille voit täyttää täällä.

Kainuun pelastuslaitoksen ilotulitusilmoituslomake löytyy täältä.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011