Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtumaturvallisuudesta ja järjestyksen säilymisestä koko tilaisuuden ajan. Poliisi hyväksyy järjestyksenvalvojan erikseen yksittäiseen tapahtumaan. Hyväksyminen vaatii henkilöiden nimien ja henkilötunnusten ilmoittamisen poliisille yleisötapahtumailmoituslomakkeen liitteenä. (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015, 3. luku 37. ja 38. §.) Jos henkilöllä on järjestyksenvalvojakortti, niin myös kortin numero ilmoitetaan (Poliisi 2017).

Poliisin sivuilta löytyy ”Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä”-opas. Siinä lukee, että tapahtumajärjestäjä määrittelee itse sen, milloin katsoo järjestyksenvalvojat ja liikenteenohjaajat tarpeellisiksi. Paikallinen kanta vaihtelee eri puolilla maata, joten viranomaisen kanta kannattaa tarkistaa paikalliselta poliisilta. Opas löytyy täältä. (Poliisi 2017.)

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011