Tilapäisestä majoituksesta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle 14 vuorokautta ennen majoitusta. Pelastusviranomainen tekee palotarkastuksen ja antaa majoitusluvan. Ilmoituksen liitteenä on oltava lupa kiinteistön omistajalta ja pelastussuunnitelma. (Pelastuslaki 2011; 14., 16. & 80. §.)

Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelmalomakkeen voit täyttää täällä. Sivulta löytyy myös Kainuun pelastuslaitoksen tilapäismajoituksen ohje ja turvaohje.

Tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ilmoitus 3 kuukautta ennen tapahtumaa kunnan ympäristövalvontaan (Ulkoilulaki 606/1973, 18. & 20. §).

Tilapäisen leirintäalueen ilmoituslomakkeen voit täyttää täällä.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011