Rakennusten toimenpidelupa anotaan rakennusvalvontavirastolta väliaikaisille rakenteille (teltat, katsomot, aidat, esiintymislavat) 2 viikkoa ennen rakentamisen aloittamista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 18. luku 126. §). Luvan tarve katsotaan tapauskohtaisesti rakennusvalvonnassa (Sotkamon kunta 2017).

Toimenpidelupailmoituksen voit täyttää täällä.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011