Toimitsijoille on hyvä laatia mukana kannettava muistikortti tapahtuman tärkeimmistä tiedoista. Muistikortissa on hyvä olla mm. seuraavat tiedot: mikä tapahtuma on kyseessä, tapahtuman aikataulut, mitä tapahtuu missäkin, toimitsijan oma tehtävävastuu, ensiapupisteen sijainti, vastuuhenkilöt ja tärkeät yhteystiedot sekä pelastushenkilöstölle tarvittaessa annettava sijaintitieto. (Pelkonen Jyri 2017.)

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011