Kainuun Pelastuslaitoksen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja löytyy täältä.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on tehtävä pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa (Pelastuslaki 379/2011, 3. luku 16. §), ja suunnitelma tulee toimittaa poliisille yleisötapahtumailmoituksen liitteenä (Poliisi 2017).

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sisältää seuraavat tiedot:

• tapahtuman luonne, järjestäjät, kohderyhmä, ajat, osallistujien määrä

• turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt yhteystietoineen

• tapahtuma-alueen kartta, johon on merkitty anniskelualueet ja muut tärkeät kohteet

• riskien arviointi

• voimassa olevat vakuutukset

• toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa

• ennaltaehkäisevät toimet onnettomuuksien varalta:

 •  poistumisteiden esteettömyys, riittävyys, havaittavuus
 •  pelastuslaitoksen esteetön kulku, pelastustiet ja opasteet
 •  rakenteiden ja sisustuksen sijoittelu, palamattomuus
 •  alkusammutuskaluston soveltuvuus, määrä, sijoittelu, havaittavuus
 •  vaarallisten aineiden säilyttäminen ja sijoittelu (nestekaasu, polttoaineet, avotuli)

• järjestyksenvalvontasuunnitelma:

 •  järjestyksenvalvonnasta vastaavien nimet ja yhteystiedot
 •  järjestyksenvalvojien lukumäärä, sijoittuminen ja tehtävät
 •  viestijärjestelmä

• liikennesuunnitelma, jossa huomioidaan:

 •  liikennejärjestelyt
 •  liikenteen ohjaajat, tehtävät ja ohjeet
 •  pysäköinnin järjestäminen
 •  tienomistajan lupa, jos katuja täytyy sulkea.

(Poliisi 2017.)

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011