Yleisötapahtuman järjestämisestä on tehtävä ilmoitus poliisille vähintään 5 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista (Kokoontumislaki 530/1999, 3. luku 14. §). Poliisi suosittelee, että ilmoitus tehdään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. (Poliisi 2017).

Liitteenä on oltava pelastussuunnitelma ja ensiapusuunnitelma sekä lista järjestyksenvalvojista (Poliisi 2017).

Kokoontumislain mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, jossa osanottajia on vähän ja tilaisuuden tai järjestämispaikan luonne eivät edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, eikä sivullisille tai ympäristölle aiheudu haittaa tai ei vaadita erityisiä liikennejärjestelyjä. (Kokoontumislaki 530/1999, 14. luku 2. §.)

Poliisin sivuilta löytyy ”Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä”-opas. Tapahtumajärjestäjä määrittelee itse sen, milloin katsoo järjestyksenvalvojat ja liikenteenohjaajat tarpeellisiksi. Paikallinen kanta vaihtelee eri puolilla maata, joten viranomaisen kanta kannattaa tarkistaa paikalliselta poliisilta. Opas löytyy täältä. (Poliisi 2017.)

Yleisötapahtumailmoituksen voit tehdä tästä.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011